‘രാഗ ലയ അയർലണ്ട് 2022’ ഓൺലൈൻ സംഗീത മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനങ്ങൾ നേടാം

രാഗ ലയ അയർലൻഡ് 2022 ” മലയാളം” കേരള കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ ഡബ്ലിൻ അയര്‍ലണ്ട്‌ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംഗീത മത്സരത്തിലൂടെ അയർലണ്ടിലെ യുവ ഗായകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

മലയാള ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗാനരംഗത്തെ പ്രഗത്ഭ ഗായകരുടെ വിധിനിർണയമാണ് മത്സരത്തിന് തിളക്കമേകുന്നത്.

രാഗ ലയ അയര്‍ലണ്ട്‌ 2022 സംഗീത മത്സര വിജയികളെ തേടിവരുന്നത് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളാണ്.

GRAND PRIZES
1st PRIZE : EUR 250 & മെമന്റോ
2nd PRIZE : EUR 150 & മെമന്റോ
3rd PRIZE : EUR 100 & മെമന്റോ

മത്സരവിഭാഗങ്ങൾ

ജൂനിയർ : 12 years and below ( must be 12 before 31st January 2022 )

സീനിയർ : 18 years and below ( must be 18 before 31st January 2022 )

വിധികർത്താക്കൾ

1) പ്രൊഫസർ : ലതിക
2 ) മിന്മിനി
3 ) ദേവ് ആനന്ദ്

മാനദണ്ഡങ്ങൾ
1) മത്സരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗാനം മലയാള ഭാഷാ ചലച്ചിത്ര ശാഖയിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിലേതായിരിക്കണം.

2) ഒരു വിധത്തിലുള്ള ശബ്ദ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളും മത്സരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല (Example: മൈക്രോഫോൺ).

3) യാതൊരുതരത്തിലുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ് വെയേഴ്സ് , കരോക്കെ തുടങ്ങിയവ ഗാനാലാപനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.

4) അന്യ ഭാഷയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ഡബ് ചെയ്ത ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല.

5) മത്സരത്തിൽ ആലപിക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളിൽ ഒരു വാദ്യ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം പാടില്ല.

6) രാഗ ലയ അയര്‍ലണ്ട്‌ 2022 ന്റെ വിധികർത്താക്കളുടെ വിധിനിർണയം അന്തിമമായിരിക്കും.

7) രാഗ ലയ അയര്‍ലണ്ട്‌ 2022 സംഗീത മത്സരത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ” മലയാളം ” അസോസിയേഷന് മാത്രമായിരിക്കും.

8) രാഗ ലയ അയര്‍ലണ്ട്‌ 2022 സംഗീത മത്സരത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികളുടെയും ഗാനങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അടക്കം വരുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം (COPYRIGHT) ” മലയാളം ” കേരള കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ ഡബ്ലിൻ അയർലണ്ടിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

LAST ENTRY : 15TH JANUARY 2022 AT 6.00 PM
For more details Contact : Anish K Joy – 089 4186869
Vijay Sivanand – 087 7211654

Related posts